XSMB - SXMB - XSTD - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 22/09/2021

Đặc biệt 53873
Giải nhất 69507
Giải nhì 02330 17980
Giải ba 73268 26143 12181
96869 58203 78909
Giải tư 8925 3956 3169 7059
Giải năm 1193 3871 8569
0231 5486 4973
Giải sáu 013 531 299
Giải bảy 18 01 12 42
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 3 7 9
1 2 3 8
2 5
3 0 1 1
4 2 3
5 6 9
6 8 9 9 9
7 1 3 3
8 0 1 6
9 3 9

Loto

Đuôi

3 8 0
0 3 3 7 8 1
1 4 2
0 1 4 7 7 9 3
  4
2 5
5 8 6
0 7
1 6 8
0 5 6 6 6 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/09/2021

Đặc biệt 04965
Giải nhất 26381
Giải nhì 75078 09937
Giải ba 87750 14292 31642
19830 46057 14725
Giải tư 3447 5262 3595 5888
Giải năm 8882 5706 6266
5117 4340 5870
Giải sáu 534 904 082
Giải bảy 14 12 39 42

Đầu

Loto

0 4 6
1 2 4 7
2 5
3 0 4 7 9
4 0 2 2 7
5 0 7
6 2 5 6
7 0 8
8 1 2 2 8
9 2 5

Loto

Đuôi

3 4 5 7 0
8 1
1 4 4 6 8 8 9 2
  3
0 1 3 4
2 6 9 5
0 6 6
1 3 4 5 7
7 8 8
3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 08/09/2021

Đặc biệt 14938
Giải nhất 66613
Giải nhì 59445 87852
Giải ba 93619 55792 12858
77312 45405 94877
Giải tư 0218 2782 4363 7981
Giải năm 1841 2808 1296
7899 9779 2245
Giải sáu 050 787 635
Giải bảy 07 29 99 51
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 5 7 8
1 2 3 8 9
2 9
3 5 8
4 1 5 5
5 0 1 2 8
6 3
7 7 9
8 1 2 7
9 2 6 9 9

Loto

Đuôi

5 0
4 5 8 1
1 5 8 9 2
1 6 3
  4
0 3 4 4 5
9 6
0 7 8 7
0 1 3 5 8
1 2 7 9 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 01/09/2021

Đặc biệt 74627
Giải nhất 86107
Giải nhì 46472 63884
Giải ba 48900 57694 72368
11536 98879 70707
Giải tư 6872 3269 2528 5621
Giải năm 1494 6278 0725
3466 2318 1615
Giải sáu 167 590 938
Giải bảy 06 71 56 85
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 6 7 7
1 5 8
2 1 5 7 8
3 6 8
4  
5 6
6 6 7 8 9
7 1 2 2 8 9
8 4 5
9 0 4 4

Loto

Đuôi

0 9 0
2 7 1
7 7 2
  3
8 9 9 4
1 2 8 5
0 3 5 6 6
0 0 2 6 7
1 2 3 6 7 8
6 7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 25/08/2021

Đặc biệt 60589
Giải nhất 21378
Giải nhì 27654 55105
Giải ba 45478 49790 35749
00196 55447 00851
Giải tư 7535 8532 0560 6658
Giải năm 7270 0286 4039
1011 1927 4705
Giải sáu 785 812 318
Giải bảy 27 83 30 90
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 5 5
1 1 2 8
2 7 7
3 0 2 5 9
4 7 9
5 1 4 8
6 0
7 0 8 8
8 3 5 6 9
9 0 0 6

Loto

Đuôi

3 6 7 9 9 0
1 5 1
1 3 2
8 3
5 4
0 0 3 8 5
8 9 6
2 2 4 7
1 5 7 7 8
3 4 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 18/08/2021

Đặc biệt 10443
Giải nhất 28874
Giải nhì 41611 34539
Giải ba 18912 03584 53836
31787 15200 63243
Giải tư 3400 6373 9768 6486
Giải năm 1120 8593 9502
2059 9473 2482
Giải sáu 626 057 366
Giải bảy 59 14 68 02
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 0 2 2
1 1 2 4
2 0 6
3 6 9
4 3 3
5 7 9 9
6 6 8 8
7 3 3 4
8 2 4 6 7
9 3

Loto

Đuôi

0 0 2 0
1 1
0 0 1 8 2
4 4 7 7 9 3
1 7 8 4
  5
2 3 6 8 6
5 8 7
6 6 8
3 5 5 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/08/2021

Đặc biệt 53620
Giải nhất 26751
Giải nhì 59481 76774
Giải ba 89367 60406 24391
62646 40050 00726
Giải tư 1387 7622 5051 6455
Giải năm 8953 0700 3131
9783 9224 0665
Giải sáu 904 587 273
Giải bảy 27 93 59 23
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 4 6
1  
2 0 2 3 4 6 7
3 1
4 6
5 0 1 1 3 5 9
6 5 7
7 3 4
8 1 3 7 7
9 1 3

Loto

Đuôi

0 2 5 0
3 5 5 8 9 1
2 2
2 5 7 8 9 3
0 2 7 4
5 6 5
0 2 4 6
2 6 8 8 7
  8
5 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 04/08/2021

Đặc biệt 46441
Giải nhất 30932
Giải nhì 92551 73119
Giải ba 75979 08883 20015
85321 95089 71113
Giải tư 6612 1666 1019 9573
Giải năm 2045 2629 5947
4485 6914 0448
Giải sáu 002 250 613
Giải bảy 40 84 74 53
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2
1 2 3 3 4 5 9 9
2 1 9
3 2
4 0 1 5 7 8
5 0 1 3
6 6
7 3 4 9
8 3 4 5 9
9  

Loto

Đuôi

4 5 0
2 4 5 1
0 1 3 2
1 1 5 7 8 3
1 7 8 4
1 4 8 5
6 6
4 7
4 8
1 1 2 7 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 28/07/2021

Đặc biệt 50098
Giải nhất 30020
Giải nhì 20039 76223
Giải ba 68422 43399 86661
43971 99246 58646
Giải tư 5931 8268 4184 1842
Giải năm 0266 0113 0828
2315 2425 3575
Giải sáu 255 139 152
Giải bảy 62 82 42 31
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0  
1 3 5
2 0 2 3 5 8
3 1 1 9 9
4 2 2 6 6
5 2 5
6 1 2 6 8
7 1 5
8 2 4
9 8 9

Loto

Đuôi

2 0
3 3 6 7 1
2 4 4 5 6 8 2
1 2 3
8 4
1 2 5 7 5
4 4 6 6
  7
2 6 9 8
3 3 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 21/07/2021

Đặc biệt 47188
Giải nhất 12875
Giải nhì 35732 07382
Giải ba 38204 07846 28790
83633 68952 10537
Giải tư 3256 5353 3402 1106
Giải năm 5099 0096 3836
4963 0281 9784
Giải sáu 388 936 431
Giải bảy 93 11 68 18
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 4 6
1 1 8
2  
3 1 2 3 6 6 7
4 6
5 2 3 6
6 3 8
7 5
8 1 2 4 8 8
9 0 3 6 9

Loto

Đuôi

9 0
1 3 8 1
0 3 5 8 2
3 5 6 9 3
0 8 4
7 5
0 3 3 4 5 9 6
3 7
1 6 8 8 8
9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/07/2021

Đặc biệt 98653
Giải nhất 24424
Giải nhì 56841 11681
Giải ba 36864 53943 62307
15090 70222 18910
Giải tư 1191 1197 7296 2055
Giải năm 7040 1131 5939
2734 3864 9231
Giải sáu 850 146 265
Giải bảy 31 29 47 91
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 7
1 0
2 2 4 9
3 1 1 1 4 9
4 0 1 3 6 7
5 0 3 5
6 4 4 5
7  
8 1
9 0 1 1 6 7

Loto

Đuôi

1 4 5 9 0
3 3 3 4 8 9 9 1
2 2
4 5 3
2 3 6 6 4
5 6 5
4 9 6
0 4 9 7
  8
2 3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 07/07/2021

Đặc biệt 61289
Giải nhất 80667
Giải nhì 16285 56890
Giải ba 08104 49259 89398
82918 91712 33304
Giải tư 1908 3535 5630 6083
Giải năm 1022 5367 8306
8982 3342 3921
Giải sáu 619 144 621
Giải bảy 57 27 74 49
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 4 6 8
1 2 8 9
2 1 1 2 7
3 0 5
4 2 4 9
5 7 9
6 7 7
7 4
8 2 3 5 9
9 0 8

Loto

Đuôi

3 9 0
2 2 1
1 2 4 8 2
8 3
0 0 4 7 4
3 8 5
0 6
2 5 6 6 7
0 1 9 8
1 4 5 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 30/06/2021

Đặc biệt 82308
Giải nhất 05022
Giải nhì 07709 91611
Giải ba 02582 94672 66471
36896 65762 38872
Giải tư 8402 2260 6563 9308
Giải năm 0894 6439 5869
3369 0132 6163
Giải sáu 172 415 512
Giải bảy 05 50 61 67
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 5 8 8 9
1 1 2 5
2 2
3 2 9
4  
5 0
6 0 1 2 3 3 7 9 9
7 1 2 2 2
8 2
9 4 6

Loto

Đuôi

5 6 0
1 6 7 1
0 1 2 3 6 7 7 7 8 2
6 6 3
9 4
0 1 5
9 6
6 7
0 0 8
0 3 6 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 23/06/2021

Đặc biệt 98699
Giải nhất 23243
Giải nhì 10587 50359
Giải ba 23984 81110 19506
85967 02124 61768
Giải tư 1950 2058 2434 4736
Giải năm 7115 8566 4682
1294 1596 4060
Giải sáu 287 817 933
Giải bảy 32 17 41 54
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 6
1 0 5 7 7
2 4
3 2 3 4 6
4 1 3
5 0 4 8 9
6 0 6 7 8
7  
8 2 4 7 7
9 4 6 9

Loto

Đuôi

1 5 6 0
4 1
3 8 2
3 4 3
2 3 5 8 9 4
1 5
0 3 6 9 6
1 1 6 8 8 7
5 6 8
5 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 16/06/2021

Đặc biệt 34622
Giải nhất 94586
Giải nhì 75415 00398
Giải ba 02695 81584 39790
63955 93847 80022
Giải tư 7922 4688 5099 2756
Giải năm 5391 2710 3411
3649 9522 9171
Giải sáu 312 541 104
Giải bảy 03 33 49 99
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 4
1 0 1 2 5
2 2 2 2 2
3 3
4 1 7 9 9
5 5 6
6  
7 1
8 4 6 8
9 0 1 5 8 9 9

Loto

Đuôi

1 9 0
1 4 7 9 1
1 2 2 2 2 2
0 3 3
0 8 4
1 5 9 5
5 8 6
4 7
8 9 8
4 4 9 9 9

Kết quả XSMB thứ 4 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần, - KQXSMB thứ 4 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMB ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo